Tham dự trực tuyến Tham dự trực tuyến

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Phân tích dữ liệu: Power BI

Nghệ thuật kể chuyện với dữ liệu

Phân tích dữ liệu: Power BI

Nghệ thuật kể chuyện với dữ liệu
CHI TIẾT

Thẩm định giá

Chương trình đào tạo được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Tài chính nhằm trang bị cho người học kiến thức, kinh nghiệm, và kỹ năng để độc lập thực hiện một cuộc thẩm định giá

Thẩm định giá

Chương trình đào tạo được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Tài chính nhằm trang bị cho người học kiến thức, kinh nghiệm, và kỹ năng để độc lập thực hiện một cuộc thẩm định giá
CHI TIẾT

Bất động sản

Chương trình đào tạo được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Xây dựng mang tính ứng dụng thực tiễn cao

Bất động sản

Chương trình đào tạo được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Xây dựng mang tính ứng dụng thực tiễn cao
CHI TIẾT

Thẩm định dự án đầu tư

Trang bị kỹ năng phân tích tài chính dự án đầu tư, tính khả thi và phân tích rủi ro của dự án, giúp cho việc chọn lựa phương án đầu tư hiệu quả, giảm thiểu rủi ro khi đưa ra các quyết định

Thẩm định dự án đầu tư

Trang bị kỹ năng phân tích tài chính dự án đầu tư, tính khả thi và phân tích rủi ro của dự án, giúp cho việc chọn lựa phương án đầu tư hiệu quả, giảm thiểu rủi ro khi đưa ra các quyết định
CHI TIẾT

Thực chiến Thẩm định dự án đầu tư

Thực chiến Thẩm định dự án đầu tư

CHI TIẾT

Thẩm định giá ứng dụng: Doanh nghiệp & Tài sản vô hình

Nơi để tìm thấy sự chuyên nghiệp & đẳng cấp của nghề Thẩm định giá

Thẩm định giá ứng dụng: Doanh nghiệp & Tài sản vô hình

Nơi để tìm thấy sự chuyên nghiệp & đẳng cấp của nghề Thẩm định giá
CHI TIẾT

Phân tích dữ liệu: SPSS

Phân tích dữ liệu: SPSS

CHI TIẾT

Phân tích dữ liệu: STATA

Phân tích dữ liệu: STATA

CHI TIẾT

Phân tích dữ liệu: Panel data

Nhận diện được dữ liệu dạng bảng để sử dụng đúng các công cụ, mô hình, phương pháp, và kiểm định phù hợp cho việc phân tích và dự báo dữ liệu, phục vụ tốt cho công việc, nhiệm vụ, và chiến lược của cá nhân và công ty

Phân tích dữ liệu: Panel data

Nhận diện được dữ liệu dạng bảng để sử dụng đúng các công cụ, mô hình, phương pháp, và kiểm định phù hợp cho việc phân tích và dự báo dữ liệu, phục vụ tốt cho công việc, nhiệm vụ, và chiến lược của cá nhân và công ty
CHI TIẾT

Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng

Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng

CHI TIẾT

Ôn thi thẻ Thẩm định viên về giá

Ôn thi thẻ Thẩm định viên về giá

CHI TIẾT

Thực hành kê khai – quyết toán thuế chuyên nghiệp

Thực hành kê khai – quyết toán thuế chuyên nghiệp

CHI TIẾT

Thuế xuất nhập khẩu hải quan

Thuế xuất nhập khẩu hải quan

CHI TIẾT

Phân tích dữ liệu: Time-series data

Đón đầu xu hướng sử dụng Big Data của các doanh nghiệp trong thập niên mới

Phân tích dữ liệu: Time-series data

Đón đầu xu hướng sử dụng Big Data của các doanh nghiệp trong thập niên mới
CHI TIẾT

PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

CHI TIẾT

LỊCH KHAI GIẢNG

STTTÊN KHÓA HỌCLỊCH KHAI GIẢNG
1MÔI GIỚI & ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN07.8.2023 (dự kiến)
2PHÂN TÍCH DỮ LIỆU: TIME-SERIES DATA09.8.2023 (dự kiến)
3THẨM ĐỊNH GIÁ25.7.2023 (dự kiến)
4ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN25.7.2023 (dự kiến)
5THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ26.8.2023 (dự kiến)
6PHÂN TÍCH DỮ LIỆU: POWER BI25.7.2023 (dự kiến)
7PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN18.7.2023 (dự kiến)
8THỰC HÀNH KÊ KHAI – BÁO CÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP24.7.2023 (dự kiến)
9PHÂN TÍCH DỮ LIỆU: SPSSHọc ngay (trực tuyến)
10PHÂN TÍCH DỮ LIỆU: STATAHọc ngay (trực tuyến)

Chúng tôi thấu hiểu rằng đây chính là thời điểm mà CTELG, trong vai trò một trung tâm đào tạo ngắn hạn, cần phải tiên phong, phải nổ lực hơn bao giờ hết để thực hiện thật tốt tinh thần dấn thân phụng sự cộng đồng - lan tỏa tri thức.

Chúng tôi thấu hiểu rằng đây chính là thời điểm mà CTELG, trong vai trò một trung tâm đào tạo ngắn hạn, cần phải tiên phong, phải nổ lực hơn bao giờ hết để thực hiện thật tốt tinh thần dấn thân phụng sự cộng đồng - lan tỏa tri thức.