Hỗ trợ

028. 38. 45. 41. 40

Nguyễn Ngọc Vinh

Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế phát triển
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, UEH


 

Thầy Nguyễn Ngọc Vinh hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH).

Thầy nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế sau khi nhận bằng Cử nhận Kinh tế – Quản trị và Cử nhân Ngôn ngữ Nga tại Liên bang Nga.

Về đóng góp học thuật, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vinh đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài, dự án các cấp. Các nghiên cứu khoa học của thầy Vinh được công bố trên nhiều Tạp chí Kinh tế, bao gồm các lĩnh vực về Thẩm định giá bất động sản, Kinh tế phát triển và Kinh tế nông nghiệp.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vinh là Đồng chủ biên sách giáo trình Thẩm định giá trị Bất động sản và là Chủ biên của bộ ba Sách tham khảo/chuyên khảo: Hoàn thiện các phương pháp thẩm định giá trị đất đai ở Việt Nam; Xác định tỷ lệ còn lại của công tình trong thẩm định giá trị bất động sản; Thống nhất kết quả trong thẩm định giá trị bất động sản.