Hỗ trợ

028. 38. 45. 41. 40

LỊCH KHAI GIẢNG

TÊN KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

HÌNH THỨC

22/06/2023

Chiều T7; Sáng CN

Trực tiếp

Thời gian học: Chiều T7; Sáng CN

Hình thức học: Trực tiếp

22/06/2024

Tối T3, T5; Chiều T7/CN

Trực tuyến/Trực tiếp

Thời gian học: Tối T3, T5; Chiều T7/CN

Hình thức học: Trực tuyến/Trực tiếp

01/07/2024

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Trực tuyến

Thời gian học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Hình thức học: Trực tuyến

02/07/2024

Tối T3, T5; Chiều T7; Sáng Chủ nhật

Trực tiếp

Thời gian học: Tối T3, T5; Chiều T7; Sáng Chủ nhật

Hình thức học: Trực tiếp

02/07/2024

Tối Thứ 3 ,Thứ 5

Trực tuyến/Trực tiếp

Thời gian học: Tối Thứ 3 ,Thứ 5

Hình thức học: Trực tuyến/Trực tiếp

27/07/2024

Chiều thứ 7; Sáng Chủ nhật

Trực tuyến/Trực tiếp

Thời gian học: Chiều thứ 7; Sáng Chủ nhật

Hình thức học: Trực tuyến/Trực tiếp

30/07/2024

Tối T3, T5; Chiều T7; Sáng Chủ nhật

Trực tuyến/Trực tiếp

Thời gian học: Tối T3, T5; Chiều T7; Sáng Chủ nhật

Hình thức học: Trực tuyến/Trực tiếp

Bắt đầu ngay

24/7

Trực tuyến

Thời gian học: 24/7

Hình thức học: Trực tuyến

Bắt đầu ngay

24/7

Trực tuyến

Thời gian học: 24/7

Hình thức học: Trực tuyến