Hỗ trợ

028. 38. 45. 41. 40

 

Đoàn Thị Mỹ Hạnh

Giảng viên
Khoa Kinh tế – Quản trị, Trường Đại học Văn Hiến


 

Cô Đoàn Thị Mỹ Hạnh hiện là Giảng viên khoa Kinh tế – Quản trị, Trường Đại học Văn Hiến.

Cô nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế quản lý sau khi đã có bằng Cử nhân Vật giá và bằng Thạc sĩ Kinh tế phát triển tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

PGS.TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh đã tham gia giảng dạy lý thuyết Giá cả tại khoa Kinh tế của UEH và là một trong những giảng viên đầu tiên giảng dạy về Lý thuyết hình thành giá cả thị trường cho ngành Thẩm định giá từ khi ngành này xuất hiện ở Việt Nam. Từ năm 2005, cô làm việc tại Trường Đại học Mở TP.HCM, bắt đầu nghiên cứu ứng dụng lý thuyết Giá cả trong hoạch định chiến lược Marketing và giảng dạy môn Chiến lược và Chính sách giá.

Lĩnh vực nghiên cứu của PGS.TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh hiện nay là ứng dụng lý thuyết giá cả trong hoạt động thẩm định giá nói chung và trong định giá sản phẩm du lịch nói riêng.