Hỗ trợ

028. 38. 45. 41. 40

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Trung tâm Kinh tế, Luật và Quản lý (CTELG) – Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước (CELG) – Đại học UEH & CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT

Nhằm phát triển giá trị “kết nối cộng đồng-lan toả tri thức” trong sự phát triển chung của Đại Học UEH, Trung tâm CTELG và Công ty FIDT đã ký kết thoả thuận hợp tác các hoạt động liên quan đến dự án cộng đồng nâng cao nghề nghiệp, hợp tác dịch vụ và chương trình đào tạo có liên quan đến năng lực hai đơn vị.

Tham dự lễ ký kết MOU vào 14/12/2023, tại cơ sở Đại Học UEH- 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP.HCM có sự tham dự của đại diện Công ty FIDT là Ông Ngô Thành Huấn – Giám Đốc điều hành; Ông Tạ Thanh Tùng – Trưởng phòng Bất động sản; Bà Vũ Như Ý – Giám đốc vận hành. Trung tâm CTELG có đại diện TS. Huỳnh Phước Nghĩa – Giám đốc Trung tâm CTELG cùng toàn thể nhân viên.

Giám đốc Trung tâm CTELG TS. Huỳnh Phước Nghĩa và Giám Đốc điều hành FIDT Ngô Thành Huấn thực hiện nghi thức ký kết

Chia sẻ và trao đổi về nội dung hợp tác, TS. Huỳnh Phước Nghĩa và Ông Ngô Thành Huấn bày tỏ mong muốn hợp tác lâu dài trong việc hợp tác thực hiện chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực gắn với thực tiễn, kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư, tham gia tổ chức chuỗi sự kiện nhằm “Nâng cao năng lực nghề nghiệp – Lan tỏa tri thức” cho cộng đồng, phối hợp tổ chức các hoạt động học thuật và những dự án cho sinh viên khác.

Đại diện hai bên chụp hình lưu niệm

Sự hợp tác giữa Trung tâm CTELG và Công ty FIDT là kết quả của quá trình hợp tác 2 năm qua trong các hoạt động có liên quan. Thoả thuận này cụ thể hoá một số hoạt động trọng tâm trong năm 2024 về chương trình cộng đồng dành cho sinh viên tìm hiểu về nghề tư vấn hoạch định tài chính quốc tế và hội thảo thường niên về những chủ đề có liên quan đến lĩnh vực tài sản và đầu tư.