Hỗ trợ

028. 38. 45. 41. 40

Nguyễn Quang

Giảng viên
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, UEH


 

Thầy Nguyễn Quang hiện là giảng viên ở Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH).  

Thầy Quang nhận bằng Tiến sĩ ngành Khoa học đời sống và Công nghệ môi trường tại Đại học Okayama, Nhật Bản sau khi nhận bằng Thạc sĩ ngành Kinh tế Phát triển từ Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan, UEH. 

Bên cạnh hoạt động giảng dạy, TS. Nguyễn Quang hiện đang là Nghiên cứu viên tại Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA Partnership) và Trung tâm Môi trường cho Phát triển Việt Nam (EfD-Vietnam).  

Nghiên cứu của thầy tập trung vào các vấn đề Kinh tế môi trường và Kinh tế nông nghiệp với các chủ đề nghiên cứu như: Đánh giá ngoại tác môi trường của hoạt động nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Đánh giá tác động của rừng ngập mặn lên hoạt động đánh bắt thuỷ, hải sản ven bờ ở ĐBSCL và Chính sách xây dựng nền kinh tế carbon thấp ở khu vực Châu Á.