Hỗ trợ

028. 38. 45. 41. 40

Tống Phước Duy Niệm

Trưởng ban Đào tạo
Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh
Trường Kinh doanh, UEH


 

Thầy Tống Phước Duy Niệm hiện đang là Trưởng ban Đào tạo của Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh thuộc Trường Kinh doanh UEH, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH).

Thầy nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Văn Hiến sau khi có bằng Cử nhân Ngữ văn Pháp tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Thầy Niệm có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục tại các Trường và Trung tâm đào tạo như: Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành, Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục Phương Tây, Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp và Phát triển kinh tế vùng, Trung tâm Ngoại ngữ Bến Tre.