Hỗ trợ

028. 38. 45. 41. 40

 

Nguyễn Quỳnh Hoa

Trưởng bộ môn Thẩm định giá
Giám đốc Chương trình cao học Thẩm định giá
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, UEH


 

Cô Nguyễn Quỳnh Hoa hiện là Trưởng bộ môn Thẩm định giá, khoa Kinh tế thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH).

Cô nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế và Quản lý nền kinh tế quốc dân của trường Đại học Tổng hợp Công nghệ thực phẩm Matxcova, Liên Bang Nga, sau khi có bằng Thạc sĩ Tài chính, Lưu thông tiền tệ và Tín dụng của UEH và Bằng Cử nhân Kinh tế, Tổ chức quản lý xí nghiệp tại trường Đại học Tổng hợp Công nghệ thực phẩm Matxcova, Liên xô (cũ).

Về đóng góp học thuật, Tiến sĩ Nguyễn Quỳnh Hoa đã tham gia nhiều đề tài cấp Bộ, cấp Cơ sở với các vai trò khác nhau. Bên cạnh đó, nhiều công trình khoa học cô tham gia được công bố trên các tạp chí Kinh tế uy tín cả trong nước và quốc tế. TS. Hoa cũng đã xuất bản 2 sách giáo trình về Thẩm định giá Bất động sản, thành viên biên dịch giáo trình Kinh tế học vi mô của Giáo sư Robert S. Pindyck và Giáo sư Daniel L. Rubinfeld.

Lĩnh vực nghiên cứu của TS. Nguyễn Quỳnh Hoa bao gồm Kinh tế học, Bất động sản và Thẩm định giá bất động sản.