Hỗ trợ

028. 38. 45. 41. 40

Dương Kim Thế Nguyên

Trưởng khoa Luật
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, UEH


 

Thầy Dương Kim Thế Nguyên hiện là Trưởng khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH).

Thầy nhận bằng Tiến sĩ Luật học tại Trường Đai học Luật TP.HCM năm 2016.

Thầy có 24 năm nghiên cứu và giảng dạy pháp luật kinh doanh, đầu tư, đất đai và bất động sản. Bên cạnh đó, Thầy còn là đồng tác giả của các giáo trình Luật Đất đai, Luật Kinh doanh, Luật Kinh tế được xuất bản bởi Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Thầy cũng đã công bố nhiều nghiên cứu ở trong và ngoài nước về pháp luật kinh doanh, đầu tư, phá sản doanh nghiệp; đồng thời hợp tác với các báo Pháp luật TP.HCM, Thanh Niên, Tuổi trẻ để thảo luận về những vấn đề pháp lý thời sự với tư cách là chuyên gia trong các lĩnh vực pháp luật đất đai, đầu tư, tài chính và kinh doanh bất động sản.